7th Symposium on Vacuum based Science and Technology - podsumowanie

Kolejna międzynarodowa konferencja p.n.: 7th Symposium on Vacuum based Science and Technology odbyła się w Kołobrzegu w dniach 19-21 listopada 2013 roku. Została ona zorganizowana przez Instytut Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Próżniowego (PTP) oraz Niemieckiego Towarzystwa Próżniowego (DVG) przy współudziale stowarzyszeń BalticNet PlasmaTec oraz Clausius Tower Society. W tym roku po raz pierwszy organizacja konferencji wspomagana była przez Society of Vacuum Coaters (SVC) z siedzibą w Albuquerque, USA.

Misją Sympozjum jest wzmacnianie powiązań kooperacyjnych między zespołami badawczymi oraz stworzenie forum do wymiany informacji i dyskusji wyników badań w obszarze technologii próżniowo-plazmowych.

 

Sympozjum zgromadziło ponad siedemdziesięciu uczestników z europejskich ośrodków badawczych. Osiem wykładów zaproszonych zaprezentowanych zostało przez doskonale znanych środowisku przedstawicieli renomowanych ośrodków badawczych Austrii, Francji, Niemiec, Polski oraz Szwecji. Łącznie, w ramach czterech sesji plenarnych oraz sesji posterowej przedstawiono 47 wykładów, oraz komunikatów naukowych dotyczących zagadnień z zakresu technologii oraz badań struktury i właściwości cienkich warstw, technik próżniowo-plazmowych, fizyki plazmy, plazmowej obróbki powierzchni, a także nowych technik pomiarowych w zastosowaniach próżniowych.

Materiały Sympozjum zawierające przyjęte do druku referaty ukażą się w Journal of Physics – Conference Series.

W tym roku w Sympozjum wzięło odział ośmiu renomowanych wystawców przemysłowych prezentujących akcesoria próżniowe, sprzęt pomiarowy oraz aparaturę badawczą.

Już tradycyjnie, w ramach Sympozjum wręczona została nagroda Rudorf Jaeckel Prize przyznawana corocznie przez Niemieckie Towarzystwo Próżniowe za wybitne osiągnięcia w obszarze technik i technologii próżniowych. Jej laureatką została w tym roku dr Ute Bergner, założycielka firmy VACOM.

W przeddzień Sympozjum, przedstawiciele kadry zarządzającej i inżynierskiej renomowanych polskich firm wykorzystujących technologie próżniowo-plazmowe uczestniczyli w szkoleniu pn. „An Introduction to Physical Vapor Deposition (PVD) Processes” zorganizowanym pod patronatem Society of Vacuum Coaters (SVC).

Sympozjum towarzyszyła tradycyjnie sesja edukacyjna dedykowana Rudolfowi J. E. Clausiusowi, urodzonemu w roku 1822 w Koszalinie, wybitnemu fizykowi niemieckiemu. W jej ramach ponad stu studentów Politechniki Koszalińskiej oraz uczniów szkół regionu uczestniczyło w wykładach i pokazach na temat grafenu, mikroskopii sond skanujących oraz fizyki plazmy.