Konkursy na stanowiska dydaktyczne

Dyrektor Instytutu Technologii i Edukacji ogłasza konkursy na stanowiska:

- Profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Fizyki

- Profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Inżynierii Biomedycznej (dwa konkursy)

- Profesora zwyczajengo w Zakładzie Projektowania Materiałów i Procesów

- Asystenta w Zakładzie Napędów i Sterowań

- Asystenta w Zakładzie Mechatroniki i Mechaniki Stosowanej

- Starszego Wykładowcy w Zakładzie Inżynierii Biomedycznej

- Starszego Wykładowcy w Zakładzie Pedagogiki

Niekompletne zgłoszenia nie będą rozpatrywane. Zgłoszenie należy złożyć w Sekretariacie lub przesłać na adres: Instytut Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej, 75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2 blok G pok. 107-10.

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 15.09.2012r.

Politechnika Koszalińska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata.
Brak informacji o decyzji jest równoznaczne z odrzuceniem kandydatury.