Instytut Technologii i Edukacji

Budynki Instytutu Technologii i Edukacji są najnowocześniejszymi obiektami na Politechnice Koszalińskiej.

  • Budynek G został oddany do użytku w drugiej połowie 2010r. - znajdują się w nim laboratoria kierunku Mechatronika.
  • Kolejny nowy budynek H Instytutu został udostępniony studentom we wrześniu 2011r., mieszczą się w nim laboratoria kierunków Inżynieria Materiałowa i Inżynieria Biomedyczna.

 

Powierzchnia budynku G wynosi 3103 m2, budynku H – 4106 m2. W obiektach Instytutu znajdują się nowoczesne sale wykładowe, laboratoria dydaktyczne, pracownie projektowe i komputerowe, gabinety pracowników, pokoje administracyjne oraz dziekanat i sekretariat. Budynki wyposażone są w specjalistyczną aparaturę i infrastrukturę informatyczną.

Obsługa administracyjna:
Zaplecze dydaktyczne:
Stołówka: