Edukacja przedszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori

STUDIA PODYPLOMOWE 
Edukacja przedszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori


Kierownik: dr Joanna Augustyniak

tel. 094 3486552

75 - 453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, budynek "G"

 

Celem studiów jest przygotowanie do pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz zdobycie kompetencji w zakresie stosowania w praktyce metody Montessori.Podczas studiów słuchacze zdobędą podstawową wiedzę z zakresu wychowania przedszkolnego oraz organizacji grup Montessori, montessoriańskich pomocy rozwojowych oraz zasad i metod prowadzenia zajęć w przedszkolu. W ramach ćwiczeń przewidzianych w programie studiów słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu metodyk pracy z materiałami montessoriańskimi w aspekcie: rozwijania zdolności sensorycznych, rozwijania sprawności językowych, kształcenia matematycznego, geometrii, poznawania środowiska przyrodniczego i społecznego.

 

Program Studiów Podyplomowych spełnia ustawowe wymagania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zgodne  ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela[1]) oraz standardy nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Absolwenci studiów posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola z wykorzystaniem elementów pedagogiki Marii Montessori. 

 

Założenia organizacyjne:

1.  Studia trwają 3 semestry.

2.  Program przewiduje 390 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 180 godzin praktyki pedagogicznej.

3.  Absolwenci Studiów otrzymują:

Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych potwierdzający uzyskanie niezbędnych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola z wykorzystaniem elementów pedagogiki Marii Montessori.

4.  Wymagania wstępne:

Wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie.

5.  Wymagane dokumenty:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • podanie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • 2 zdjęcia.

6.  Opłata za studia w roku akademickim 2012 / 2013 wynosi 1200 zł za semestr


Dokumenty można przesyłać listem poleconym na adres:

Politechnika Koszalińska Instytut Technologii i Edukacji

ul. Śniadeckich 2, 75 - 453 Koszalin

lub złożyć w siedzibie Instytutu  na ul. Śniadeckich 2 , budynek "G" pok. 102 G

 

 

 [1] Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (kwestionariusz.pdf)kwestionariusz.pdf36 Kb