Socjoterapia pedagogiczna

STUDIA PODYPLOMOWE 
Socjoterapia pedagogiczna


Kierownik: dr Agnieszka Hłobił

tel. 094 3486552

75 - 453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, budynek "G"

 

Celem Studiów Podyplomowych jest przygotowanie wychowawców, pedagogów, nauczycieli do sprostania nowym wymaganiom stawianym polskiej szkole. Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym mają przede wszystkim przygotować uczniów, wychowanków do aktywnego, twórczego, akceptowanego społecznie sposobu funkcjonowania w grupie społecznej, zawodowej.

 

Zadania szczegółowe Studiów:

1.  Zdobycie przez uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu socjoterapii, niezbędnej do pracy w zawodzie nauczyciela, pedagoga, wychowawcy.

2.  Wyposażenie słuchaczy w kompetencje metodyczne i organizacyjne niezbędne do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą.

3.  Wyposażenie słuchaczy w kompetencje dotyczące samodzielnego planowania i programowania pracy socjoterapeutycznej.

4.  Wyposażenie słuchaczy w umiejętności prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych z uwzględnieniem aktywnych metod pracy.

5.  Zdobycie praktycznych umiejętności wykorzystania metod i technik w praktyce psychoedukacyjnej.

 

Tematyka Studiów uwzględnia następujące treści programowe:

 • Psychologia społeczna jako podstawa socjoterapii.
 • Metodyka pracy socjoterapeutycznej.
 • Współczesne trendy i kierunki w psychoterapii.
 • Techniki radzenia sobie z agresją, techniki relaksacyjne, techniki wspierające rozwój kreatywności, techniki skutecznego uczenia się.
 • Trening otwarcia, trening umiejętności społecznych, trening asertywności.
 • Funkcjonowanie w sytuacjach stresowych.
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych.
 • Metodologia socjoterapeutycznych zajęć warsztatowych.
 • Budowanie psychoedukacyjnych programów profilaktycznych.

 

Założenia organizacyjne:

1.  Studia trwają 3 semestry.

2.  Program przewiduje 360 godzin wykładów, ćwiczeń, treningów i zajęć warsztatowych oraz 150 godzin praktyki pedagogicznej.

3.  Absolwenci Studiów otrzymują:

Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych potwierdzający uzyskanie niezbędnych kwalifikacji do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.

4.  Wymagania wstępne:

Wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie.

5.  Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • podanie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • 2 zdjęcia.

6.    Opłata za studia w roku akademickim 2012 / 2013 wynosi 1200 zł za semestr.


Dokumenty można przesyłać listem poleconym na adres:

Politechnika Koszalińska Instytut Technologii i Edukacji

ul. Śniadeckich 2, 75 - 453 Koszalin

lub złożyć w siedzibie Instytutu  na ul. Śniadeckich 2 , budynek "G" pok. 102 G

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (kwestionariusz.pdf)kwestionariusz.pdf36 Kb