Nowe wzory umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne

Nowe wzory umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne zawieranych przez Politechnikę Koszalińską ze studentami

Studenci pierwszego roku są zobowiązani do dostarczenia dwóch podpisanych egzemplarzy umów do dziekanatu Instytutu Technologii i Edukacji pok. 101 G. Dostarczenie umowy oraz oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat (dot. studentów studiów stacjonarnych) jest wymagane przy odbiorze indeksu oraz legitymacji studenckiej. Umowy oraz oświadczenia są do pobrania na stronie usosweb.tu.koszalin.pl w zakładce "wnioski".

http://itie.tu.koszalin.pl/index.php/dla-studentow-menuitem-2/oplaty-menuitem