Biuletyn Młodych Naukowców - przyjmowanie publikacji

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu naboru tekstów do nowego, interdyscyplinarnego czasopisma prezentującego osiągnięcia naukowe studentów i doktorantów. Publikacje mogą być wynikiem prac kół naukowych, innych formalnych lub nieformalnych grup realizujących cele naukowe w środowisku akademickim, a także osób indywidualnych. Pierwszy numer "StRuNy -- Biuletynu Młodych Naukowców" ukaże się 8
października 2012 roku.


      Nieprzekraczalny termin przyjmowania kompletnych publikacji,
      spełniających wszystkie wymogi formalne, to 20 sierpnia 2012 roku.

Autorem może być student lub doktorant urodzony po 1 stycznia 1983 roku, mający polskie obywatelstwo lub studiujący na polskiej uczelni.
Zgłoszenie powinno zawierać:

  * artykuł naukowy,
  * streszczenia artykułu (w języku polskim i angielskim),
  * recenzję artykułu,
  * podstawowe informacje dla wydawcy o projekcie naukowym i autorze
    artykułu.

 Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:

http://struna.edu.pl/biuletyn-mlodych-naukowcow.html