Opłaty za studia

Wysokość opłat za semestr za studia niestacjonarne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 na I roku studiów wynoszą:

a) studia niestacjonarne I stopnia oraz II stopnia*)

Inżynieria Biomedyczna 1950,00

Inżynieria Materiałowa 1950,00

Mechatronika 1950,00

Pedagogika 1800,00

*) dotyczy kierunków, na których prowadzone są studia II stopnia

W przypadku powtarzania semestru studiów, przeniesienia się studenta PK na inny kierunek studiów, przeniesienia się studenta z innej uczelni na PK, powrotu studenta na studia po urlopie dziekańskim lub po wznowieniu studiów, student wnosi opłatę za usługi edukacyjne w wysokości ustalonej dla studentów odbywających studia na semestrze, na który student zostaje wpisany (tj. w wysokości, jaką płacą studenci, odbywający studia na tym semestrze, zgodnie z planem studiów).