Organizacje studenckie

Na terenie Politechniki Koszalińskiej funkcjonują różne organizacje studenckie, do najpopularniejszych należą: