Nasze kierunki kształcenia

~*~

MECHATRONIKA

- Aparatura medyczna i urządzenia rehabilitacyjne

- Mechatronika i diagnostyka pojazdów

- Systemy monitorowania i sterowania

- Film, Gry i Animacje Cyfrowe

 

  ~*~

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

- Technologie powłok i kompozytów ceramicznych

 

 ~*~

MATERIALS SIENCE AND ENGINEERING (NEW!!!)

-Coatings and Ceramic Composites in Technology and Medicine

 

 ~*~

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

- Informatyka medyczna

- Nanotechnologie biomedyczne

 

  ~*~

PEDAGOGIKA

- Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

- Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych

- Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 

- Oligofrenopedagogika 

- Pedagogika resocjalizacyjna

- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

- Prewencja patologii i zagrożeń społecznych

- Psychopedagogika

- Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

- Mediacje i negocjacje społeczne

- Wychowanie Fizyczne (do czasu powołania kierunku, jako specjalność)