Film, Gry i Animacje Cyfrowe

Instytut  Technologii i Edukacji  prowadzi nabór na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunek Mechatronika,  specjalność „Film, gry i animacje cyfrowe”

Kierunek studiów Mechatronika zapewnia zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Absolwent będzie posiadał umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu.

Będzie również przygotowany do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z:

 • konstrukcją;
 • wytwarzaniem;
 • sprzedażą;
 • eksploatacja;
 • serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują.

Absolwent specjalności "Film, gry i animacje cyfrowe (FGiAC)" powinien posiadać wiedzę z zakresu sztuki, nauk humanistycznych i technicznych oraz umiejętności projektowe niezbędne do organizowania i zarządzania procesami twórczymi i podmiotami w obszarze przemysłu audiowizualnego i kultury. Absolwent powinien posiadać kompetencje predestynujące go do pracy na stanowiskach pomocniczo-twórczych w kinematografii i telewizji oraz do pełnienia funkcji technicznych w domach mediowych, agencjach reklamowych, strukturach samorządowych i administracji publicznej oraz instytucjach artystycznych – teatrach, domach kultury, biurach organizacji imprez. Absolwent powinien dysponować elementarną wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami w zakresie sztuki operatorskiej i fotografii.

Powinien być przygotowany do:

 • technicznej realizacji obrazu w różnych gatunkach filmowych i telewizyjnych oraz w systemach elektronicznych;
 • realizowania zdjęć,
 • światła, dźwięku i wizji w programach i telewizyjnych;
 • realizowania filmów animowanych i edukacyjnych, spotów reklamowych, teledysków muzycznych, fotografii i form intermedialnych
 • kierowania zespołem obsługi technicznej studia filmowego i telewizyjnego.

Absolwent kierunku studiów Mechatronika jest przygotowany do pracy w:

 • przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne – elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym;
 • przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.
 • Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent specjalności "Film, gry i animacje cyfrowe (FGiAC)" powinien być przygotowany do podjęcia pracy w:

 • przemyśle filmowym i telewizyjnym oraz instytucjach filmu,
 • telewizji i fotografii, w strukturach  intermedialnych.