Inżynieria Biomedyczna


Inżynieria Biomedyczna stanowi nową interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy łączącą nauki techniczne, medyczne i biologiczne. Można ją obecnie zaliczyć do głównych (obok inżynierii genetycznej) czynników decydujących o postępie współczesnej medycyny. Rosnące znaczenie kształcenia w zakresie Inżynierii Biomedycznej wynika z faktu, że specjaliści tej dyscypliny są potrzebni zarówno do rozwijania techniki jak i medycyny.
Połączenie nauk technicznych z naukami biologicznymi i medycznymi, realizowane w obszarze Inżynierii Biomedycznej, wspomaga medycynę w jej technicznym oprzyrządowaniu. Umożliwia też inżynierom wykorzystanie w ich działalności wiedzy o procesach biologicznych.  
 

Forma i rodzaj studiów:
 
Studia na kierunku Inżynieria Biomedyczna prowadzone są w systemie stacjonarnym.
 
 
Rodzaje studiów:
 •  I stopnia - inżynierskie, 4-letnie
 
Dostępne specjalności:
 • Informatyka medyczna
 • Nanotechnologie biomedyczne

 

Sylwetka absolwenta kierunku Inżynieria Biomedyczna:
 
Absolwent kierunku Inżynieria Biomedyczna posiadać będzie ugruntowaną wiedzę z takich dziedzin jak:
 • Propedeutyki nauk medycznych
 • Biomechaniki inżynierskiej
 • Inżynierii biomateriałów
 • Informatyki biomedycznej
 • Elektroniki medycznej
 • Biomechatroniki
 
Absolwent posiądzie też umiejętność korzystania z nowoczesnej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej, tworzenia i zarządzania technologiami informatycznymi, doboru i eksploatacji urządzeń do obrazowania medycznego.
 
 
Oferujemy atrakcyjny program kształcenia w zakresie:
 • propedeutyki nauk medycznych, implantów medycznych i narzędzi chirurgicznych
 • anatomii i fizjologii człowieka, inżynierii tkankowej i genetycznej
 • nano-biomateriałów stosowanych w medycynie i weterynarii

Ponadto oferujemy kursy obieralne w pracowniach:
 • kinezyterapii,
 • balneologii,
 • masażu i odnowy biologicznej,
 • gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej.
 
Opłata rekrutacyjna: 80 zł
 
 
Praca po studiach:
 
Absolwenci kierunku Inżynieria Biomedyczna mogą podjąć pracę w takich placówkach jak:
 • szpitale, kliniki, ambulatoria i poradnie
 • jednostki badawczo-rozwojowe zajmujące się badaniami w obszarze inżynierii biomedycznej
 • przedsiębiorstwa produkujące aparaturę medyczną i sprzęt rehabilitacyjny

Zapotrzebowanie na absolwentów tego kierunku dynamicznie rośnie, gdyż specjaliści z tej dziedziny potrzebni są zarówno do rozwoju techniki, jak i medycyny.

 
Absolwenci są również przygotowani do podjęcia dalszego kształcenia na poziomie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
 
Zobacz film promocyjny kierunku Inżynieria Biomedyczna

Film promocyjny kierunku Inżynieria Biomedyczna