Inżynieria Materiałowa

 
Inżynieria Materiałowa jest nauką o strukturze, własnościach i technologii wytwarzania materiałów. Stanowi ona podstawę nowoczesnego przemysłu. Jest to dziedzina łącząca w sobie wiele dyscyplin naukowych, m.in. fizykę, chemię, mechanikę, informatykę i wiele innych. Jest kierunkiem studiów kształcącym w zakresie świadomego projektowania materiałów w celu nadania im właściwości jakie są potrzebne w danym zastosowaniu. Jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki i techniki. Spowodowane jest to tym, że rozwój cywilizacji technicznej zależy w coraz większym stopniu od rozwoju materiałów.

 

Program studiów jest urozmaicony i charakteryzuje się dużą ilością zajęć praktycznych. Współpraca międzynarodowa ze słynnymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi umożliwia wszechstronny rozwój i gruntowne przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej w przyszłości.
 
Dostępna specjalność:
Technologie powłok i kompozytów ceramicznych 
 
Forma i rodzaj studiów:
Studia na kierunku Inżynieria materiałowa prowadzone są w systemie stacjonarnym.
 
Rodzaje studiów:
 
  • I stopnia - inżynierskie, 4-letnie
  • II stopnia - magisterskie, 2-letnie 
 
Sylwetka absolwenta
 
Po ukończeniu studiów absolwent uzyska umiejętność tworzenia i zarządzania technologiami materiałowymi, umiejętność doboru materiałów inżynierskich, wykorzystania metod kształtowania struktury i własności materiałów dla określonych zastosowań technicznych.
 

Praca po studiach:

Absolwenci kierunku Inżynieria Materiałowa mogą pracować jako technolodzy i kontrolerzy jakości w działach konstrukcyjnych, w przemyśle narzędziowym, samochodowym, budowlanym, elektronicznym, przy projektowaniu i produkcji sprzętu gospodarstwa domowego czy urządzeń medycznych.
 
Uczelnia od początku zaprasza studentów do aktywnego uczestnictwa w pracach Instytutu. Zapewnia wszechstronny rozwój, aby przyszli absolwenci przygotowani zostali do współpracy z technologami i konstruktorami, a także do podjęcia pracy badawczej.
 
Uczelnia zapewnia bogato wyposażone laboratoria i pracownie, szeroki dostęp do Internetu dzięki hot spotom umieszczonym na terenie całego kampusu uczelnianego. Zapewnia również szeroki system stypendialny, wymianę międzynarodową studentów oraz możliwość rozwijania zainteresowań w kołach naukowych i organizacjach studenckich.
 
 
Absolwenci