Mechatronika

 
Pojęcie mechatronika (ang. mechatronics) tworzą dwa słowa–mechanika i elektronika. Mechatronika jako dziedzina nauki i działalności człowieka obejmuje trzy podstawowe dziedziny, to jest mechanikę, elektronikę i informatykę, które uzupełniają optyka, fotonika i technologia produkcji. 
Jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się współczesnych dziedzin techniki. Zdobyta podczas studiów specjalistyczna i szeroka wiedza z zakresu mechaniki, informatyki i elektroniki pozwoli absolwentowi Mechatroniki swobodnie konkurować na rynku pracy z absolwentami innych kierunków.
 
Dostępne specjalności:
  • Aparatura medyczna i urządzenia rehabilitacyjne
  • Mechatronika i diagnostyka pojazdów
  • Systemy monitorowania i sterowania
  • Film, Gry i Animacje Cyfrowe
 
Forma i rodzaj studiów:
 
Studia na kierunku Mechatronika prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
 
 
Rodzaje studiów:
  • I stopnia - inżynierskie, 4-letnie
  • II stopnia – magisterskie, 2-letnie
 
Sylwetka absolwenta:
 
Absolwent Mechatroniki będzie przygotowany do projektowania, uruchamiania i eksploatacji inteligentnych maszyn i urządzeń, takich jak: roboty przemysłowe, maszyny mobilne, urządzenia rehabilitacyjne, aparatura monitorowania i sterowania w przemyśle i gospodarce, sprzęt AGD, np. kuchenka mikrofalowa.
 
Duży nacisk w procesie kształcenia będzie położony na nauczenie umiejętności pracy zespołowej.
 
Praca po studiach:
 
Absolwenci mechatroniki będą mogli pracować m.in. w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne, tzn. w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym. Pracę naleźć mogą też w placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane. Zdobyta w czasie studiów specjalistyczna wiedza z zakresu mechaniki, informatyki i elektroniki zapewniająca interdyscyplinarność pozwoli absolwentowi Mechatroniki swobodnie konkurować na rynku pracy z absolwentami innych kierunków.