Wyniki badania wpływu parametrów konstrukcyjnych absorbera

Wyniki przeprowadzonych badań w ramach zaproszenia dla przesiebiorstw do badania wpływu parametrów konstrukcyjnych absorbera na sprawność cieplną płaskiego kolektora słonecznegow ramach projektu "Rozwój Bazy B+R Politechniki Koszalińskiej" porozumienie z dnia 15 września 2015 roku.

Wyniki modelowania i analizy procesu wymiany ciepła

Wyniki przeprowadzonych badań w ramach zaproszenia dla przesiebiorstw do modelowania i analizy procesu wymiany ciepła w cieczowych kolektorach słonecznych w ramach projektu "Rozwój Bazy B+R Politechniki Koszalińskiej" porozumienie z dnia 30 września 2015 roku.