Wyniki badań charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów

Wyniki przeprowadzonych badań w ramach zaproszenia dla przesiebiorstw do badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów płaskich harfowych o zmiennej średnicy kanałów zbiorczych w ramach projektu "Rozwój Bazy B+R Politechniki Koszalińskiej" porozumienie z dnia 20 sierpnia 2014 roku.

Wyniki z badania wpływu strat cieplnych kolektorów słonecznych ponoszonych przez frontowe pokrycie szklaneo

Wyniki przeprowadzonych badań w ramach zaproszenia dla przesiebiorstw do badania wpływu strat cieplnych kolektorów słonecznych ponoszonych przez frontowe pokrycie szklane w ramach projektu "Rozwój Bazy B+R Politechniki Koszalińskiej" porozumienie z dnia 16 września 2014 roku.