Laboratorium Biotechnologii

 1. Modelowe doświadczenie ilustrujące powstawanie potencjału spoczynkowego

Co możesz poznać:

 • Selektywna przenikalność jonów przez błony
 •  Potencjał spoczynkowy
 •  Potencjał dyfuzyjny
 • Potencjał asymetrii
 •  Elektrody chlorosrebrowe
 • Pompa jonowa

2. Zmysł słuchu: Próg słyszalności i zdolność rozróżniania częstotliwości dla człowieka

Co możesz poznać:

 • Krzywa progu słyszalności
 • Zdolność rozróżniania częstotliwości
 • Zakres słyszalności
 • Potencjał asymetrii

3. Serce i układ krążenia

Fonokardiografia: Dźwiękowy pomiar funkcjonowania serca i naczyno krwionośnych (PCG)

Co możesz poznać:

 • Puls 
 • Badanie dźwiękowe gardła i klatki piersiowej
 • Spokojne i pobudzone serce
 • Dźwięki skurczów serca
 • Skurcz serca
 • Trzepotanie serca
 • Rozkurcz serca

4. Elektrokardiografia (EKG)

Co możesz poznać:

 • Elektrofizjologie ludzkiego serca
 • Elektrokardiogram zgodny z Einthoven II
 • Częstość akcji serca
 • Skurcze serca
 • Załomki EK

5. Mięśnie

Elektromiografia (EMG) ramienia

Co możesz poznać:

 • Elektromiograf 
 • Napięcie mięśni 
 • Biceps 
 • Potencjał (spoczynkowy) mięśnia 
 • Złożony potencjał czynnościowy

6. Zmysł wzroku

Elektrookulografia człowieka (EOG)

Co możesz poznać:

 • Pomiar pola elektrycznego 
 • Ruchy oczu 
 • Dipol 
 • Sakady (ang. Sacchades) 
 • Okres fiksacji oka 
 • Wyćwiczone czytanie w przeciwieństwie do szkolnego 
 • Techniki szybkiego czytania

 7. Ultrasonografia w diagnostyce

Sonografia dopplerowska

Co możesz poznać:

 • Analiza przepływu „krwi” oraz wyszukiwanie pozytywnych i negatywnych składowych przepływu. Wyjaśnienie różnic.
 • Lokalizacja wbudowanych zwężeń i porównanie różnicy spektrum w górę i w dół od zwężenia
 • Zbadanie i porównanie trzech trybów impulsowych pompy.