Laboratorium Elektrotechniki

Laboratorium Elektrotechniki

Laboratorium przeznaczone jest do prowadzenia zajęć praktycznych z przedmiotu „Pracownia obliczeniowa i laboratorium elektrotechniki”. Studenci trzeciego semestru na kierunku Mechatronika oraz Inżynieria Biomedyczna poznają: przyrządy i stanowiska do prowadzenia pomiarów elektrycznych, zjawiska i zasady wykonywania pomiarów w obwodach elektrycznych prądu stałego i przemiennego, właściwości użytkowe silników i napędów elektrycznych, sposoby programowania trajektorii ruchu programowanych napędów elektrycznych.

W laboratorium elektrotechniki znajdują się między innymi: współczesne napędy elektryczne Festo, Lenze, Apator, Versa Motion, przyrządy pomiarowe Fluke, komputery pomiarowe oraz komputery przeznaczone do modelowania i symulacji sygnałów dynamicznych w obwodach
i urządzeniach elektrycznych.  

Wykaz stanowisk w Laboratorium Elektrotechniki

 1. Stanowisko do badań silnika elektrycznego DC  
 2. Stanowisko do badań serwomechanizmu elektrycznego
 3. Stanowisko do badań prądnicy i alternatora
 4. Stanowisko do badań procesów przejściowych w obwodach elektrycznych prądu stałego i przemiennego  
 5. Stanowisko do badań i programowania trajektorii ruchu napędu elektrycznego
  z silnikiem BLDC  
 6. Stanowisko do badań i programowania trajektorii ruchu napędu elektrycznego
  z silnikiem skokowym  
 7. Stanowisko do badań napędu trójfazowego z przemiennikiem częstotliwości
 8. Stanowisko monitorowania i pomiarów elektrycznych w sieci zasilającej 3x230V   
 9. Stanowisko do modelowania i symulacji komputerowych silnika elektrycznego DC  
 10. Stanowisko do modelowania i symulacji komputerowych serwomechanizmu elektrycznego
 11.  Stanowisko pomiarowe parametrów sieci zasilającej 230V i urządzeń zabezpieczających
 12. Stanowisko do badań prostowników i zasilaczy elektrycznych