Laboratorium Sterowania Komputerowego

Laboratorium przeznaczone jest do prowadzenia zajęć praktycznych ze studentami studiującymi na kierunku Mechatronika, Inżynieria Biomedyczna oraz Inżynieria Materiałowa. 

W laboratorium odbywają się zajęcia z kilku przedmiotów: „Laboratorium technologiczne specjalności”, „Systemy zdalnego monitorowania i sterowania”, „Automatyzacja i robotyzacja procesów” oraz „Systemy komputerowe czasu rzeczywistego”.

W zależności od potrzeb danego przedmiotu organizuje się w semestrze stanowiska laboratoryjne złożone z komputerów i sterowników programowalnych, układów reprogramowalnych, paneli operatorskich,  sieci przemysłowych i obiektów sterowania.

Studenci poznają w praktyce: zasady projektowania oprogramowania SCADA w systemach nadrzędnego monitorowania i sterowania, oprogramowanie wizualizacyjne (np.: InTouch, NS-Designer), komputerowe sieci przemysłowe oraz algorytmy sterowania w czasie rzeczywistym.

W laboratorium znajdują się między innymi sterowniki programowalne (np.:Vision, GE Fanuc, Omron, Mitsubishi, Siemens), panele operatorskie (np.: Omron, Horner, Quick Panel View, Pro Face) oraz oprogramowanie SCADA (np.: Wonderware Factory Suite, Machine Edition) .