Laboratorium Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej

Laboratorium wyposażone jest w następującą aparaturę dydaktyczno-badawczą:
 • Optyczne mikroskopy metalograficzne (MET, NEOPHOT 2 z przystawką Hanemanna do pomiaru mikrotwardości wg metody Vickersa) do obserwacji oraz analizy struktury metali i stopów metali.
 • Twardościomierze (Rockwella, Brinella, Shore’a, Poldi) do pomiaru twardości materiałów metalowych w szerokim zakresie twardości.
 • Prasa hydrauliczna (10t) wykorzystywana do odkształcenia plastycznego na zimno metalowych próbek w celu zobrazowania skutków umocnienia metali w wyniku zgniotu.
 • Piece laboratoryjne (do 1200°C) z programatorami wykorzystywane do obróbki cieplnej stali niestopowych i stopowych oraz obróbki termicznej spoiw szklanokrystalicznych.
 • Stanowisko do pomiaru hartowności stali (niestopowych i stopowych) wg metody Jominy’ego.
 • Polerka Metasinex wykorzystywana do przygotowywania zgładów (próbek) do badań metalograficznych mikroskopowych i szlifów makroskopowych.

 

Przykładowe tematy zajęć laboratoryjnych:
 • Badania metalograficzne makroskopowe
 • Badania metalograficzne mikroskopowe
 • Zgniot i rekrystalizacja
 • Analiza struktur układu równowagi fazowej  żelazo-cementyt
 • Analiza metalograficzna struktury żeliw
 • Analiza wpływu struktury na właściwości stali niestopowych.
 • Analiza struktury stali stopowych konstrukcyjnych.
 • Analiza struktury stali stopowych narzędziowych.
 • Analiza struktury stali stopowych o specjalnych właściwościach.
 • Analiza struktury i właściwości stopów metali nieżelaznych (miedź i stopy miedzi, aluminium i stopy aluminium, stopy łożyskowe, itp.).
 • Badania hartowności stali metodą Jominy’ego.
 • Badania hartowności stali metodą Grossmana.
 • Zasady doboru stali konstrukcyjnych w oparciu o badania hartowności.
 • Obróbka cieplna stali konstrukcyjnych.
 • Obróbka cieplna stali narzędziowych.