Laboratorium Miernictwa

Laboratorium Miernictwa

Laboratorium przeznaczone jest do prowadzenia zajęć praktycznych z przedmiotu „Laboratorium Podstaw Miernictwa”. Studenci na kierunku Mechatronika, Inżynieria Biomedyczna oraz Inżynieria Materiałowa poznają: podstawowe przyrządy pomiarowe, zasady wykonywania pomiarów elektrycznych i nieelektrycznych, czujniki i przetworniki pomiarowe, zasady prowadzenia pomiarów komputerowych.

W laboratorium Miernictwa znajdują się między innymi: stanowiska pomiarowe Festo, National Instruments, przyrządy pomiarowe Fluke, komputery pomiarowe z modułami Advantech, oraz podstawowe mierniki uniwersalne.   

Wykaz stanowisk w Laboratorium Miernictwa

 1. Stanowisko do pomiarów elektrycznych podstawowymi przyrządami pomiarowymi
 2. Stanowisko do kalibracji mierników uniwersalnych
 3. Stanowisko do badań czujników zbliżeniowych
 4. Stanowisko do badań czujników optycznych
 5. Stanowisko do badań czujników ultradźwiękowych  
 6. Stanowisko do czujników odległości i przemieszczenia   
 7. Stanowisko do badań czujników tensometrycznych
 8. Stanowisko do badań czujników siły    
 9. Stanowisko pomiarów komputerowych    
 10. Stanowisko do cyfrowych pomiarów przemieszczeń liniowych z zastosowaniem licznika kwadraturowego   
 11. Stanowisko do pomiarów rozkładu temperatury z zastosowaniem kamery termowizyjnej 
 12. Stanowisko do tworzenia wirtualnych przyrządów pomiarowych w środowisku LabView, Genie