Laboratorium Napędów

Laboratorium wyposażone jest w stanowiska pozwalające na:

  • badanie układów sterowania dyskretnego (wykorzystujących siłowniki pneumatyczne), 
  • badanie dynamiki napędów.

Zestawy czujników ciśnienia i przemieszczenia wraz z kartami pomiarowymi oraz specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiają ocenę wpływu warunków pracy na osiągi siłowników pneumatycznych.

W ramach zajęć, metodami zbiornikowymi prowadzone są również, badania właściwości przepływowych elementów pneumatycznych.

W laboratorium prowadzone są zajęcia w ramach przedmiotu Robotyka i Napędy oraz badania w ramach prac doktorskich.

Obecnie trwają również prace nad uruchomieniem stanowiska umożliwiającego badanie dynamiki mięśni pneumatycznych.