Laboratorium Techniki Próżniowej

 

Laboratorium techniki próżniowej służy kształceniu studentów w zakresie techniki wytwarzania oraz badania jakości próżni. Studenci zapoznają się z metodami i technikami wytwarzania próżni dla celów technologicznych, różnorodnymi typami pomp próżniowych oraz urządzeń do pomiaru niskich ciśnień. Praktyczne zajęcia laboratoryjne umożliwiają studentom zapoznanie się z metodami pomiarów natężenia przepływu gazów, ciśnień cząstkowych czy też szybkości pompowania.