Laboratorium Technologii Cienkich Warstw

Laboratorium technologii cienkich warstw pełni głównie rolę laboratorium badawczego. Równocześnie jest doskonałym zapleczem dydaktycznym gdzie studenci wyższych roczników mają dostęp do zawansowanej aparatury technologicznej.

Laboratorium wyposażone jest w urządzenia do prowadzenia próżniowo-plazmowej obróbki powierzchni, począwszy od plazmowego azotowania stali aż do nanoszenia cienkich warstw azotków czy węglików metali na narzędzia skrawające, celem podwyższenia ich trwałości.

Urządzenia, którymi dysponuje laboratorium, umożliwiają nanoszenie cienkich warstw metali, stopów oraz ich związków metodami odparowania w łuku próżniowym, rozpylania magnetronowego czy też naparowywania próżniowego.

Studenci oraz dyplomanci angażowani są do realizacji prac badawczych realizowanych przez nasze zespoły naukowe.