Laboratorium Tribologii

Laboratorium tribologii jest wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia do badania morfologii powierzchni przy pomocy profilometrów stykowych i laserowych 3D, właściwości mechanicznych materiałów litych oraz cienkich powłok w skali mikro- i nanometrowej, tarcia i zużycia elementów maszyn i urządzeń.

Dysponujemy nowoczesnymi przyrządami do pomiarów adhezji wytwarzanych przez nas powłok, a także zawansowanych badań metalograficznych z wykorzystaniem mikroskopii optycznej.

W laboratorium prowadzone są prace badawcze.  Służy ono również studentom na etapie realizacji ich prac dyplomowych.