Centra i zakłady ITiE

 1. Centralne Laboratorium Instytutu
 2. Centrum Technologii Próżniowo-Plazmowych
 3. Centrum Dydaktyczno-Badawcze Pedagogiki (w organizacji)
 4. Zakład Inżynierii Biomedycznej
 5. Zakład Fizyki
 6. Zakład Podstaw Nauki o Materiałach i Ceramiki Technicznej
 7. Zakład Nanotechnologii Próżniowo-Plazmowych
 8. Zakład Projektowania Materiałów i Procesów
 9. Zakład Napędów i Sterowań
 10. Zakład Mechatroniki i Mechaniki Stosowanej
 11. Zakład Mechaniki Materiałów i Nanomechaniki Obliczeniowej
 12. Zakład Wizualizacji Komputerowej i Filmu
 13. Zakład Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej
 14. Zakład Edukacji Szkolnej
 15. Zakład Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Psychopedagogiki
 16. Zakład Psychoprofilaktyki i Rahabilitacji Leczniczej