Władze ITiE

Dyrektor

prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński – Śniadeckich 2, p.107-10 G tel. 94 3486 600

 

Z-ca Dyrektora ds. Nauki i Rozwoju

prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Walkowicz – Śniadeckich 2, p.106-5 G tel. 94 3486 602

 

Z-ca Dyrektora ds. Studenckich i Organizacyjnych

dr inż. Wiesław Walkowiak – Śniadeckich 2, p.102-2 G tel. 94 3486 537

 

Z-ca Dyrektora ds. Kształcenia

dr Agnieszka Hłobił – Śniadeckich 2, p.106-3 G tel. 94 3486 551