7th Symposium on Vacuum based Science and Technology - podsumowanie

Kolejna międzynarodowa konferencja p.n.: 7th Symposium on Vacuum based Science and Technology odbyła się w Kołobrzegu w dniach 19-21 listopada 2013 roku. Została ona zorganizowana przez Instytut Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Próżniowego (PTP) oraz Niemieckiego Towarzystwa Próżniowego (DVG) przy współudziale stowarzyszeń BalticNet PlasmaTec oraz Clausius Tower Society. W tym roku po raz pierwszy organizacja konferencji wspomagana była przez Society of Vacuum Coaters (SVC) z siedzibą w Albuquerque, USA.

Misją Sympozjum jest wzmacnianie powiązań kooperacyjnych między zespołami badawczymi oraz stworzenie forum do wymiany informacji i dyskusji wyników badań w obszarze technologii próżniowo-plazmowych.

Czytaj więcej...

Tydzień Pokonferencyjny

Pierwsza Konferencja Psychiatryczna już za nami. Dziękujemy serdecznie wszystkim prelegentom oraz przybyłym gościom. Niezwykle cieszy nas, że towarzyszyła jej tak duża frekwencja i zainteresowanie. Jest to dla nas wyjątkowo miła nagroda za cały trud włożony w organizację wydarzenia oraz motywacja do prowadzenia dalszych działań związanych z organizacją kolejnych tego typu przedsięwzięć.


Zwieńczeniem tegorocznej konferencji jest tydzień pokonferencyjny dotyczący ochrony zdrowia psychicznego. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy na wykłady oraz konsultacje z dyżurującymi specjalistami. Dokładne informacje na ten temat znajdą Państwo klikając "Czytaj więcej".

Czytaj więcej...

Instytut Technologii i Edukacji jednostką naukową kategorii A

W wyniku oceny jednostek naukowych przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych za lata 2009 - 2012 Instytut Technologii i Edukacji, jako jedyna jednostka Politechniki Koszalińskiej, uzyskał kategorię naukową A.

Wysoka pozycja w rankingu naukowym i uzyskana najwyższa w naszej uczelni kategoria A dobrze świadczą o naszych nauczycielach akademickich, m. in. o ich dotychczasowym dorobku naukowym i potencjale twórczym. Z bardzo dobrej oceny zadowoleni mogą być studenci czterech kierunków studiów prowadzonych w Instytucie, gdyż wysoka jakość badań naukowych przekłada się na nowoczesność i aktualność treści programowych w zakresie kształcenia. Jesteśmy przekonani, że w przyszłości sprawdzi się przyjęta formuła Instytutu Technologii i Edukacji i jego misja, jaką jest "kształcenie przyszłych inżynierów, nauczycieli i wychowawców na kierunkach technicznych i humanistycznych w obszarze nowoczesnych technologii i rozwiązań cywilizacyjnych". Cieszymy się, że jesteśmy lepsi od wielu podobnych jednostek w Polsce, że staliśmy się swoistą wizytówką uczelni i stanowimy pewnego rodzaju wzorzec, który należy polecić pozostałym wydziałom.

Czytaj więcej...