Rekrutacja

ZAPISY! 

Piknik Naukowy ITiE

Za nami pierwszy Piknik Naukowy Instytutu Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej.

Dzięki pracownikom naukowym Instytutu Technologii i Edukacji kilka tysięcy koszalinian aktywnie uczestniczyło w licznych pokazach, eksperymentach i grach dydaktycznych. Prócz wielu zabaw na świeżym powietrzu odwiedzający zwiedzali również nowoczesne laboratoria i stanowiska badawcze nowego campusu Politechniki Koszalińskiej. Na własnej skórze przekonali się, że nauka wcale nie musi być ani nudna, ani trudna.

Największą atrakcją najmłodszych okazała się wata cukrowa w ciekłym azocie, wybuchająca kurza wątróbka, rosnące ciastka w próżni oraz pokaz świateł laserowych.  Prócz tego uczestnicy zobaczyli również jak działa kamera na podczerwień, wskazująca rozkład temperatury ciała z dokładnością do 0,1 stopnia Celsjusza, zabawne poruszające się roboty, a także klepnięcie w policzek w zwolnieniu ponad kilkuset klatek na sekundę.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i zapewniamy, że nie było to ostatnie tego typu wydarzenie. Już planowany jest kolejny Piknik Naukowy, który odbędzie się za rok. Głęboko wierzymy, że spotka się on również z tak dużym zainteresowaniem i frekwencją.

Zdjęcia z tegorocznego pikniku dostępne po kliknięciu "czytaj więcej".

Czytaj więcej...

Entrepreneurial University

Entrepreneurial University as a model for proper managerial interrelation among education, science and innovation development

Nr projektu: 144950

Rok selekcji: 2008

Opis:

Projekt jest zorientowany na stopniowy rozwój poszczególnych elementów projektu „Uniwersytet Przedsiębiorczy” oraz – w ramach celu ostatecznego – na ich wewnętrzne i zewnętrzne powiązanie na szczeblu menedżerskim celem stworzenia Uniwersytetu Przedsiębiorczego w krajach partnerskich.

Uniwersytet Przedsiębiorczy jest bardziej wrażliwy na wymagania społeczne i ekonomiczne niż „uniwersytet tradycyjny”. W tzw. społeczeństwie opartym na wiedzy oczekuje się, iż uniwersytety będą zmieniać się szybciej niż dotąd, jeśli chcą nadal odgrywać wiodącą rolę w postępie społecznym. Ponadto, poza tradycyjnymi obowiązkami, takimi jak prowadzenie podstawowych badań i zaawansowanego nauczania, od uniwersytetów wymaga się również realizacji „trzeciego zadania” polegającego na wspieraniu rozwoju społeczności lokalnej poprzez rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości, transfer technologii uniwersyteckiej oraz utrzymywanie bliskich relacji z przemysłem. „Trzecie zadanie” zwiększa stawiany uczelniom wymóg proaktywności. W krajowych strategiach podkreśla się interakcję z społeczeństwem, innowacyjność, transfer wiedzy i wykorzystanie badań naukowych w celu stworzenia dobrobytu i konkurencyjności gospodarczej. Uniwersytety powinny odgrywać centralną rolę w systemie produkcji wiedzy poprzez aktywne zaangażowanie w innowacyjno-przedsiębiorcze działania.

Uzyskane efekty i produkty projektu zapewnią:

(1) kompetencje uzupełniające dla kręgów interesariuszy uniwersytetów, (2) nowy wymiar międzynarodowego szkolnictwa wyższego dzięki przedsiębiorczości akademickiej i międzynarodowej współpracy, (3) uczenie się przez całe życie poprzez programy kształcenia kadry kierowniczej skierowane na bieżące potrzeby interesariuszy i wspólne projekty z zakresu przedsiębiorczości, (4) elastyczne programy kształcenia składające się z modułów i zorientowane na potrzeby interesariuszy oraz budowanie interdyscyplinarnych zespołów, (5) wykorzystanie zalet e-learningu w szerzeniu doświadczeń i wiedzy poprzez bazę sprzętową, wspólne konferencje online oraz pracę zespołową nad projektami, (6) najlepsze sposoby nawiązywania i utrzymywania przez uczelnie relacji z przedsiębiorstwami i rynkiem pracy oraz (7) zaawansowaną infrastrukturę technologii informacyjnej.

Jesteśmy przekonani, iż Uniwersytet Przedsiębiorczy jest niezbędny w rozwoju proaktywnego społeczeństwa obywatelskiego i jednocześnie stanowi olbrzymią motywację do uczenia się przez całe życie.

Koordynator projektu: Fondazione Politecnico di Milano- Włochy

Polska uczelnia zaangażowana w realizację projektu

Politechnika Koszalińska

Partnerzy konsorcjum:

Wielka Brytania - Go Group (Glasgow Opportunities);

Włochy - POLIMI;
Kraje partnerskie:

Kazachstan - Al-Farabi Kazakh National University;
Mołdawia - University of the Academy of Sciences of Moldova;
Rosja - "Gravitonus" (Gravitonus-soft LLC);
Rosja - Lomonosov Moscow Sate University;
Rosja - "Whisker" Co.;

Grant EU: 1 153 461.00 Euro

Strona internetowa projektu: http://itie.tu.koszalin.pl/index.php/149-entrepreneurial-university

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Podrecznik Zarzadzania.pdf)Podrecznik Zarzadzania.pdf1863 Kb