Szczegóły Konkursu

 

Wydział Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w VII edycji Konkursu Wiedzy Politechnicznej, który przeznaczony jest dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych. Jego celem jest propagowanie nauk technicznych, będących odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 

  • I ETAP

Przeprowadzany jest w formie korespondencyjnej. Uczniowie samodzielnie opracowują referaty (max. 15 stron) na wybrany z listy temat, odpowiadający jednemu z trzech obszarów techniki: Inżynierii Materiałowej, Mechatroniki lub Inżynierii Biomedycznej. 

 

  • II ETAP - FINAŁ

Do finału zakwalifikowane zostanie pięć najlepszych prac, których autorzy przygotują 15 minutową prezentację na opisywany w pierwszym etapie temat. Forma prezentacji jest dowolna - według pomysłu uczestnika. Można wykorzystać np. planszę, rzutnik, komputer, pokaz,  przeprowadzić eksperyment, itp.

 

Uczestniczący w finale uczniowie stoczą bój o cenne nagrody rzeczowe. Organizatorzy przewidzieli zarówno nagrody dla laureatów konkursu jak i dla szkół, które reprezentują. Wśród nich są m.in. tablety, smartfony, rzutniki, ekrany LCD, oraz inne pomoce dydaktyczne.

 

Serdecznie zapraszamy!